Deze e-mail online lezen

 

Geachte heer/mevrouw,

We keken er dit jaar zo naar uit om weer het 'normale' leven op te kunnen pakken en te doen waar we zo veel plezier uit halen: met anderen er op de fiets op uit trekken. Niets is minder waar. Op de Harskamperdennen en een enkele tocht na, hebben we niet veel kunnen organiseren. Covid stak opnieuw een stok tussen onze spaken en nieuwe varianten zorgen voor een aanhoudende onzekerheid over te maken plannen. Wel hebben we verschillende webinars georganiseerd waar veel belangstelling voor was. We zullen dit blijven continueren.

Voor het jaar 2022 staat er bestuurlijk veel op de agenda. Er moet worden gezocht naar een nieuwe voorzitter en een bestuurslid activiteiten. Begin 2022 zullen we een extra editie uitsuren over de openstaande vacatures. Heb je interesse of wil je eens van gedachten wisselen, neem dan contact op met het bestuur (bestuur@wereldfietser.nl). Verder willen we de website van meer informatie voorzien en zo aantrekkelijker maken voor leden van de Wereldfietser.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de afspraken uit de algemene ledenvergadering van 22 november, de vacatures en andere onderwerpen die hebben gespeeld.

Huishoudelijke reglement

Minder werk, meer fietsen

Onder het motto van 'Minder werk, meer fietsen' is in de ledenvergadering van 22 november 2021 jl. de aanpassing van het huishoudelijke reglement ter stemming voorgelegd. Over de te wijzigen artikelen is per (hoofd)artikel gestemd. Het herziene reglement is op twee artikelen na, door de ledenvergadering goedgekeurd.

Artikel 4 (lidmaatschap): de herziene versie van het artikel is aangenomen op één uitzondering na. In lid1 is de toevoeging ’18 jaar en ouder’ niet opgenomen in de herziene tekst.

Artikel 8 (Onkostenvergoeding): gehandhaafd is de versie uit 2018 met wel drie aanpassingen:

  1. De redactionele aanpassingen zijn geaccepteerd en ook in dit artikel doorgevoerd.
  2. Lid 4 is geschrapt, omdat het qua inhoud niets toevoegde aan lid 3.
  3. Op de plaats van lid 4 is een artikel geplaatst over de wettelijk verplichte toezichthouder op de penningmeester.

Het nieuwe huishoudelijke reglement is op de website onder Statuten en reglement van de vereniging geplaatst.

Help, het factuurnummer ontbreekt!

Onlangs ben je per e-mail verzocht de contributie voor het kalenderjaar 2022 te voldoen. In de e-mail is een bijlage toegevoegd met een specificatie van de kosten en het verzoek het factuurnummer te vermelden bij het betalen.

Helaas ontbreekt in vele overboekingen het factuurnummer waardoor we handmatig op naam of rekeningnummer je betaling moeten opzoeken. Soms wordt er ook door andere personen betaald of vanaf een ander rekeningnummer. Als dan het factuurnummer ontbreekt, is het bijna onmogelijk te zeggen wie er nu wel of niet zijn contributie heeft voldaan. Gelukkig helpt het systeem ons er gedeeltelijk in, maar we zijn er wel extra tijd aan kwijt. Daarom het dringende verzoek om het factuurnummer bij je overboeking te vermelden. Alvast veel dank daarvoor!

Nog eenvoudiger is het als je ons machtigt het bedrag automatisch te mogen afschrijven. Dan heb je er geen omkijken meer naar en help je ons enorm. Je zet de automatische incasso eenvoudig aan door in te loggen op onze website en in 'Mijn gegevens' 'automatische incasso' aan te vinken. En ben je het toch niet eens met de betaling, dan kun je bij je bank met een druk op de knop binnen 52 dagen het bedrag storneren (terugboeken).

Nieuwjaarsreceptie en Wintertrektocht

Op 8 januari stond de Nieuwjaarsreceptie in de Kargadoor gepland en in het weekend van 14 tot 16 januari de Wintertrektocht in Nijmegen. Tot onze grote spijt moeten we mededelen dat deze twee prachtige evenementen, net zoals vorig jaar, vanwege de maatregelen die de overheid tegen het verspreiden van het Corona virus heeft genomen, niet kunnen doorgaan.

De deelnemers van de Wintertrektocht hebben al bericht gekregen. Anita en Koert: veel dank voor de voorbereidingen. Zet ze in de ijskast en laten we hopen dat jullie ze er volgend jaar weer uit kunnen halen. Voor de nieuwjaarsreceptie gaan we wel kijken of we die op een later moment kunnen organiseren. Wordt vervolgd.

Omslagfoto Facebook

Op de veel bezochte facebookpagina van de Wereldfieter pronkt sinds kort een nieuwe foto aan de bovenzijde. Veel leden hebben meegedaan aan de oproep hun mooiste fietsreisfoto in te sturen. De foto met de meeste likes, zou worden geplaatst. Dat is deze keer de foto van Marcel Jans geworden. Marcel maakte in 2019 samen met zijn vrouw Marianne een avontuurlijke fietsreis van drie weken door Georgië. Deze foto is gemaakt op het ‘dak’ van de tour, op de 2620 meter hoge onverharde Zagaripas in de noordelijke regio Svaneti. Ze hadden geluk: de dag ervoor had het gesneeuwd en er lag nog een mooie witte deken over het landschap van de hoge Kaukakus. Fietsen in Georgië kunnen Marcel en Marianne iedereen aanraden: zeer vriendelijke en gastvrije mensen, prachtige landschappen en avontuurlijke (meestal) onverharde weggetjes! Bij deze nogmaals gefeliciteerd Marcel!

Vernietiging persoonsgegevens

In de laatste ledenvergadering werd gevraagd of alle gegevens die zijn opgeslagen bij  het voormalige administratiekantoor Ereprijs zijn vernietigd. Dat is gebeurd. Ereprijs heeft alle gegevens vernietigd. Heb je in het verleden iets voor de Wereldfieteesr georganiseerd en persoonsgebonden gegevens op je computer of op paper bewaard? Deze mogen niet worden bewaard. Wij verzoeken je daarom vriendelijk doch dringend die te vernietigen.

Vragen aan het bestuur?

Heb je kritiek, opmerkingen, suggesties of andere kwesties die je aan de orde wilt stellen? Stuur dan een bericht naar het bestuur. We appreciëren het als je daarvoor het contactformulier op de website gebruikt. Carel (secretaris) verzamelt alle ontvangen post en beantwoordt die zo veel mogelijk wekelijks. Vragen die meer afstemmig behoeven, behandelen we in een volgende vergadering van het bestuur. Bij voorbaat dank voor je feedback!

Adresgegevens gewijzigd?

Ben je verhuisd of zijn er andere wijzigingen die wij moeten weten? Ga naar de Mijn Wereldfietser, log in met je gebruikersnaam en wachtwoord en pas je gegevens aan. Snel en eenvoudig geregeld. Hartelijk dank!

                

          Wij wensen je een gezond, veilig en mooi nieuw jaar toe!